حفظ حریم شخصی

باکس مجیک در قبال نظرات ,فعالیت ها یا عدم فعالیت ها, هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.شما سایت ما را به عنوان فضایی که به هرکسی این امکان را می دهد تا در هر زمانی,هر جایی,به هر قیمتی که می خواهد خرید اینترنتی انجام دهد خواهید شناخت. ما در معاملات واقعی میان خریداران و فروشندگان شرکت نمی کنیم.
ما اطلاعات شخصی را بدون کسب موافقت صریح شما به شخص ثاثی برای به کارگیری در اهداف خود نمی فروشیم. درصورتی که نسبت به انتقال اطلاعات خود یا استفاده از آن ها به ترتیب مذکور معترض هستید یا رضایت ندارید,لطفآ از خدمات ما استفاده نکنید.

ممکن است در هر زمانی این توافق نامه تغییر کند یا اصلاح شود که موارد اصلاح شده در باکس مجیک اعلام خواهد شد.

 

 

www.BoxMagic.ir