تماس با باکس مجیک

به باکس مجیک خوش آمدید

صاحب امتیاز: رضا رزاززاده

تلفن تماس:  03134501673

شماره تماس: 09132058510 

پست الکترونیکی: navidrazazzade@gmail.com

شکایات: info@boxmagic.ir

کد پستی: 8193977853

آدرس پستی: اصفهان خیابان برازنده مجموعه الهیه فرعی 17 پلاک 253